Příbramské muzeum vydalo knihu o tvorbě místních betlémářů

Tvorbu příbramských betlémářů přibližuje výpravná publikace, kterou na předvánoční trh uvedlo zdejší okresní hornické muzeum. Kniha "Příbramské vánoce, jesličky a tvůrci betlémů" shrnula několikaletý rozsáhlý výzkum betlémářství na Příbramsku, které je tvorbou betlémů pověstné. K vydání knihy pomohl grant ministerstva kultury na zmapování všech vydaných informací o betlémech na Příbramsku, který muzeum získalo před pěti lety. Výsledkem bádání měl být původně katalog se seznamem a popisem betlémů. Autorům projektu Drahomíře Daňkovské a Stanislavu Sloupovi se ale podařilo nasbírat velké množství zajímavého materiálu. Uspořádali ho do publikace, která volně navázala na dřívější knihy "Toulky Příbramskem" a "Příbram v průběhu staletí". Prostřednictvím barevných i černobílých snímků přibližuje bohatou tradici betlémářství na Příbramsku. Autoři také pro muzejní sbírky získali několik nových betlémů.