První svazek edice spisů Karla Engliše je věnován Masarykovi

Dosud nevydané spisy významného národohospodáře a státníka Karla Engliše začínají vycházet. První publikací zamýšlené řady a zároveň prvním svazkem Englišových pamětí jsou Vzpomínky na T. G. Masaryka. Karel Engliš byl prvním rektorem Masarykovy univerzity a později rektorem Univerzity Karlovy.

Englišovo vyprávění provází čtenáře obdobím od roku 1900, kdy se autor s Masarykem setkal poprvé, do roku 1937, ve kterém Masaryk zemřel. S prvním prezidentem Československa prožil Engliš vrcholnou etapu svého života jako vědec i národohospodář. Při získávání a zpracovávání podkladů Nakladatelství Munipress spolupracuje se Spolkem přátel Karla Engliše. Spolek sdružuje zástupce rodiny, akademické obce i lokální patrioty.