ŠKOLA BEZ HRANIC LONDÝN



Neziskové sdružení ( a voluntary association) registrované 22. 7. 2010 (No. 7323697). Má oddělení Kids´ Art Club (pro předškolní děti) a Českou školu (školní děti). Je zapojena do projektu Česká škola bez hranic (rámcový zájmový vzdělávací program výuky češtiny u dětí).

Země

Velká Británie

Adresa

13 Harley Street London W1G 9QG

Telefon

+44/7804620690

Kontakt

Statutární zástupce: Zuzana Jungmannová

Typ společnosti

Krajanský spolek