SPOLEČNOST JAPONSKO - ČESKÁ A JAPONSKO - SLOVENSKÁ (JAPAN - CZECH AND JAPAN - SLOVAK ASSOCIATION)

Tokijská pobočka adresa viz níže - funguje jako ústředí pro pobočky v Ehime, Kóči, Iwate a na Hokkaidu. Sekcemi tokijského ústředí jsou i společnosti bří Čapků, B. Martinů a společnost Smetana-Dvořák-Janáček. Ostatní společnosti - pobočky v Kanazawě, Kansai, Kumamotu, Tokušimě, Fukuoce, Hirošimě a Gifu fungují samostatně jako autonomní subjekty.

Země

Japonsko

Adresa

Shoushu Building 402 4-40-13 Takadanobaba, Shinjuku-ku Tokyo l69-0075

Telefon

+813-3360-0600, fax: +813-3360-0946

Kontakt

Předsedkyně: Setsuko Ohtaka (manželka býv. japonského velvyslance v ČR)

Typ společnosti

Krajanský spolek