SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ (SVU)

Založeno: 1958, počet členů: 2000 Publikační činnost: Zprávy SVU Hlavní akce: valné zasedání (každoročně), Světový kongres SVU (jednou za dva roky) Zaměření: propagace české a slovenské kultury a vědy

Země

Spojené státy americké

Adresa

1703 Mark Lane Rockville, MD 20852

Telefon

301.881.7222, fax: 301.881.9667

Kontakt

Předseda: Karel Raška Další členové vedení: Jan P. Skalny (výkonný místopředseda), Frank J. Safertal (generální tajemník), Frank Mucha (pokladník)

Typ společnosti

Krajanský spolek