STEM: Podle většiny Čechů na trhu práce existuje diskriminace

Podle tří čtvrtin obyvatel existuje na českém pracovním trhu diskriminace. Za nejčastější důvod znevýhodňování některých skupin lidí považují Češi věk, dále pak mateřství a těhotenství, zdravotní stav nebo postižení. Vyplývá to z dubnového průzkumu společnosti STEM, kterého se zúčastnilo 1668 respondentů starších osmnácti let. Počet lidí, kteří diskriminaci v zaměstnání považují za reálný problém, proti minulému roku mírně klesl. O její existenci jsou přesvědčeni více ženy než muži. Nejčastěji pak o diskriminaci na trhu práce nepochybují špatně materiálně zajištění lidé. Názor o nerovnoprávném postavení některých skupin lidí v zaměstnání prochází napříč všemi sociodemografickými skupinami obyvatel a nezávisí na jejich politické orientaci.