Stříž bude podporovat dohody o trestu, nejvýhodnější musí být první nabídka

Dohody o vině a trestu jsou podle nového nejvyššího žalobce Igora Stříže efektivním nástrojem, jak zrychlit trestní řízení. Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) je proto bude podporovat i pod jeho vedením. Je však podle něj důležité, aby dohoda byla uzavírána na samém počátku trestního řízení - kvůli maximální úspoře času a prostředků. Nejvýhodnější musí být první nabídka. Chce také podporovat peněžité tresty jako alternativu k podmíněným i nepodmíněným trestům odnětí svobody. Je však podle něj zapotřebí řešit problém s jejich nedobytností u některých skupin odsouzených.

Verbální trestné činy, například nenávistné útoky na sociálních sítích, by se podle nového nejvyššího státního zástupce Igora Stříže neměly postihovat nepodmíněnými tresty vězení. Trestným činům z nenávisti chce Stříž přesto věnovat velkou pozornost, stejně jako jeho předchůdce Pavel Zeman. "Vybalancovat tu míru, kdy ještě se bavíme o svobodě slova, politických prohlášeních, občanských postojích, a kdy už jde o rasové nebo jiné nenávistné útoky, je velmi složité," uvedl Stříž. "Chceme, aby lidé pochopili, že jejich vyjadřování má určitou míru svobody, ale existuje určitá dělící čára, kde už se dostávají za hranu nejenom společenské a etické únostnosti, ale dostávají se i do kolize s trestním zákoníkem," doplnil.