Studie: Ve stínové ekonomice pracuje 214.000 lidí, reálně přes půl milionu

Lidí, kteří pracují ve stínové ekonomice, je v ČR minimálně 214.000, reálné odhady ale mluví o více než půl milionu. Nejčastěji jde o zaměstnance v gastronomii, maloobchodu, stavebnictví, ale i v IT, vyplývá ze studie projektu Neviditelní. Tito lidé nepřiznávají své příjmy vůbec nebo jen minimální mzdu. Zbytek vydělaných peněz, které často dostávají tzv. na ruku, nedaní.

"Vůbec si neuvědomují dopady takového jednání. I krátkodobá účast ve stínové ekonomice mívá pro člověka celoživotní následky, horší přístup ke zdravotnickému systému a systému sociálního zabezpečení. Tito "neviditelní" mají také mizivou šanci na získání úvěru například na bydlení, a musí se spokojit s minimálním starobním důchodem," uvedl Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz CETA. Mnoho z těchto dopadů se ale ukazuje až s odstupem času, a proto je lidé nevnímají jako riziko.

Člověk, který si uvědomuje rizika spojená s participací ve stínové ekonomice, si ji vybírá až tehdy, když nemá jinou možnost. "Stínová ekonomika pro něj není nástrojem, ale řešením bezvýchodné situace. Spouštěčem spirály problémů může být ztráta práce, dluhy, rozvod či pykání za chybu, jako je například trestný čin z nedbalosti, upozornila Kateřina Brikciová z psychologické poradny Dirivitu. Na druhé straně ale existují lidé, kteří ve stínové ekonomice působí záměrně. Vnímají pouze krátkodobé benefity ve formě většího příjmu, ale podceňují rizika a dlouhodobé problémy.