Svědkové Jehovovi v Praze pokřtili nové členy

Svědkové Jehovovi v neděli v Praze pokřtili nové členy. Křest se konal v Tesla Areně, 29 lidí se při něm ponořilo do přistaveného bazénu s vodou. Sjezdu a hlavním mottem Zůstaňte bdělí se už druhým dnem účastní asi 3500 lidí, podle pořadatele Michala Izbického je hlavním smyslem upevnit se v jejich víře a poučit se z Bible. Na programu třídenního sjezdu jsou kromě křtu nových členů také proslovy, společné modlitby a čtení z bible. Při křtu pak 23 žen a šest mužů nejrůznějšího věku postupně vstoupilo do přistaveného bazénu a se slovy křtím tě ve jménu otce i syna i ducha svatého je pořadatelé na vteřinu celé potopili pod hladinu. Svědkové Jehovovi jsou širší veřejnosti známi především tím, že stojí ve dvojicích na frekventovaných místech ve městech, oslovují lidi a nabízejí své tiskoviny nebo obcházejí domácnosti. Křesťanské církve je vesměs považují za sektu, nesouhlasí s jejich výkladem bible a kritizují jejich totalitní organizaci i jejich způsoby misie. Sami Svědkové Jehovovi se označují za křesťany a naopak členy křesťanských církví považují za nepravověrné. Věří ve stejného boha jako křesťané, ale pracují s rozdílnou teologií. Jsou například přesvědčeni o tom, že Vánoce jsou pohanské svátky, proto je neslaví. Odmítají například i transfuze krve.