TRADICZECH – CZECH FUN CLUB

Občanské sdružení registrované v ČR a působící v Belgii – organizuje hudební akce, výstavy, besedy nejen pro svých cca 70 členů, ale i pro nečleny. Zdrojem příjmu jsou členské příspěvky, sponzorské dary a vstupné.

Země

Belgie

Kontakt

Zakladatelé: Dana a Ladislav Mikovi

Typ společnosti

Krajanský spolek