V katedrále sv. Víta proběhne ekumenická bohoslužba za vlast

V předvečer státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu se v katedrále svatého Víta v Praze koná ekumenická bohoslužba za vlast. Bude ji sloužit pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka. Při této příležitosti představí nově založené Společenství Svatovítských varhan, které má přispět ke vzniku nového nástroje. Ten by se měl v pražské katedrále rozeznít za tři roky, kdy republika oslaví sto let od svého vzniku. Na ekumenickém večeru přednese Vladimír Matějček Sedm obrazů z Vlastního životopisu Jakuba Jana Ryby. Od autora slavné České mše vánoční zazní jeho varhanní skladby. Významného českého varhaníka Vladimíra Roubala doprovodí smíšený pěvecký sbor katedrály a strahovského kláštera.