V Praze se sešli čeští zpravodajci z druhé světové války

Příslušníci Zpravodajské brigády, která za druhé světové války odesílala informace z protektorátu do Velké Británie, se sešli na ministerstvu obrany, aby si připomněli letošní 65. výročí konce války. Při té příležitosti byli Josef Daněk a Zlata Fořtová vyznamenáni medailemi Českého svazu bojovníků za svobodu. Daněk se spolu se svými kamarády přihlásil do Zpravodajské brigády jako student gymnázia. "V roce 1943 jsme se dostali ke zprávě, že existuje skupina skautů, kteří bojují proti nacismu. Přihlašovali jsme se ve škole. Asi dvanáct nás vstoupilo a složilo přísahu," řekl ČTK a České televizi Daněk. Zpravodajská brigáda získávala informace o dění na území protektorátu a své poznatky vysílala spojencům do Anglie. Během války došlo do Británie na 75.000 zpráv z okupovaného českého území. Přes 7000 z nich bylo právě od Zpravodajské brigády, uvedl Daněk. Mladí zpravodajci měli štěstí, že je až do konce války neodhalilo gestapo. "Myslím, že to bylo naší skautskou výchovou a výcvikem. Byli jsme spolehliví, což mnoho mladých lidí nebylo. Proto se mezi nás nedostal žádný konfident," řekl Klika.

Zpravodajská brigáda vznikla z několika odbojových skupin, z nichž první byla založena již 15. března 1939, v den obsazení Čech a Moravy nacisty. Jejím jádrem byla skupina skautů Zbojník, která nesla zkratku ZB. Podle této zkratky dostala brigáda také svůj pozdější název. Odbojová skupina si udržela po celou válku nadstranický charakter a mnozí její příslušníci byli po nástupu komunismu v roce 1948 pronásledováni a vězněni. Velitel brigády Veleslav Wahl byl popraven.

Autor: Peter Gabaľ