vKodani.cz

Od svého vzniku v roce 2008 spolek vKodani.cz aktivně propaguje českou kulturu a tradice na pravidelných setkáních, prohlubuje vzájemné vztahy mezi krajany žijícími v Dánsku a ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Kodani informuje o praktických záležitostech i kulturních akcích spojených s Českou republikou. Od roku 2009 funguje v rámci spolku Český kroužek pro děti a od roku 2012 také Česká škola v Kodani.

Jitka Švédová (předsedkyně) - [email protected]
Jana Vlková (vedoucí projektu Česka škola v Kodani)  [email protected]
Zdenka Orabi Kyjovská (vedoucí dětského kroužku) - [email protected]
Jan Zeman (místopředseda)
Lucie Felgrová (sekretářka)
Gabriela Konyová (pokladní)

Země

Dánsko

Telefon

0045-2764 2969

Typ společnosti

Krajanský spolek