Začala konference o vztahu Ruska k sovětské minulosti

V Praze začala dvoudenní mezinárodní konference nazvaná Historie versus propaganda - vztah k minulosti v současném Rusku. Má přiblížit vztah Ruska k sovětské minulosti, jakým způsobem je vykládána ve světle aktuálních událostí a do jakých potíží se dostávají instituce, které se snaží o kritický pohled. Konferenci pořádá Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Účastní se jí přední historici a novináři z Ruska, Polska, Ukrajiny i České republiky. Ve čtvrtek na konferenci vystoupí například bývalá ředitelka muzea Perm - 36 Taťána Kursinová, ředitel moskevského centra Sacharova Sergej Lukaševskij a představitelé sdružení Memorial z Moskvy, Petrohradu i Krasnojarsku i předseda sněmovního zahraničního výboru Karel Schwarzenberg. Součástí konference bude prezentace ruského překladu knihy Josefa Pazderky Invaze 1968. Ruský pohled. Představen bude také nový ruský portál o sovětských válečných zajatcích a nuceně nasazených v Německu.