Zástupci národnostních menšin brzy dostanou pokyny ke sčítání

Zástupci národnostních menšin v Česku by měli brzy dostat pokyny k letošnímu sčítání lidu. Předat by je měli organizacím, které příslušníky minorit sdružují. Elektronické sčítací formuláře budou vedle češtiny ještě v dalších sedmi jazycích. K papírovým formulářům pak bude možné získat překlad. Sčítání se uskuteční od 27. března do 11. května.

Při posledním sčítání před deseti lety se třeba ke slovenské národnosti přihlásilo zhruba 147.200 lidí, k romské 5100, k polské 39.100, k vietnamské 29.600 a k ukrajinské 53.300 lidí. Více než 2,6 milionu osob národnost neuvedlo.

Několikastránkový materiál vysvětluje, proč je podstatné uvést při sčítání národnost. Poukazuje mimo jiné na to, že početnost menšiny má vliv na prosazování jejích práv a zájmů, přidělování podpor a dotací, dvojjazyčnost nápisů či vyučování v menšinovém jazyce. Bude možné vyplnit národnosti dvě. Důraz se klade na anonymitu a bezpečnost údajů.