Zlatokopové soutěžili ve Zlatých Horách

Novodobí zlatokopové v sobotu soutěžili ve Zlatých Horách na Jesenicku v rýžování zlata. Do tradiční soutěže se zapojili i lidé, kteří rýžovací pánev dosud nedrželi v rukou. Akce s názvem O putovní zlatou pánev starosty města se koná v areálu Zlatokopeckých srubů.Při cestě ze Zlatých Hor do Ondřejovic leží Údolí Ztracených štol. Říčka Olešnice zde opouští úzce zaříznutý úsek údolí a po miliony let ukládá zlato do náplavů. Zdejší rýžoviště byla těžena povrchově i hlubinně, tzv. měkkým dolováním. Pravý břeh Olešnice je protkán nespočetnými kanály pro přívod vody do rýžovišť. Hlavní přívodní kanál je stále v provozu. Geologové v těchto místech prokázali vysoké obsahy zlata s opětovným nabohacováním. V hloubce cca 5 m bylo průzkumnou šachticí odhaleno vydřevené důlní dílo, zřejmě jedna ze ztracených štol, ukrývajících zlatonosné žíly.Zlatohorská hornická naučná stezka je ojedinělá turistická zajímavost v Evropě.

Autor: Libor Kukal