Arcibiskup Krištof požehnal pamětní desku svatému Gorazdovi

Pravoslavný arcibiskup Krištof požehnal pamětní desku svému předchůdci českému a moravskoslezskému pravoslavnému biskupovi, svatému Gorazdovi. Deska byla odhalena na zdi pankrácké vazební věznice v den 68. výročí Gorazdovy popravy německými nacisty. Gorazd byl mučen a popraven za to, že poskytl v kryptě chrámu svatého Cyrila a Metoděje úkryt českým parašutistům, kteří provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Vzpomínkového aktu se účastnila asi padesátka lidí, mezi nimi duchovní pravoslavné církve, vězeňští kaplani různých vyznání, pamětníci nacistické okupace a řecký velvyslanec v Praze Konstantinos Kokosis. K pamětní desce položili věnce a květiny. Arcibiskup Krištof řekl, že pamětní deska má být vzpomínkou na všechny, kteří za okupace ve zdech pankrácké věznice trpěli.

Svatý Gorazd II., vlastním jménem Matěj Pavlík (1879 až 1942), byl propagátorem návratu k cyrilometodějské tradici. Jako mučedník byl v roce 1987 v olomouckém chrámu svatého Gorazda I. svatořečen. Gorazd I., jehož jméno Pavlík přijal, byl žákem a nástupcem svatého Metoděje. Tělo popraveného Gorazda II. nacisté spálili, aby ho pravoslavní věřící nemohli uctívat. Protože církev nemá k dispozici ostatky svého novomučedníka, uchovává v pražském chrámu svatého Cyrila a Metoděje jako relikvie jeho bohoslužebná roucha. V chrámové kryptě byl v roce 1995 na počest hrdinů heydrichiády, výsadkářů i svatého Gorazda otevřen Národní památník hrdinů heydrichiády. V roce 1997 prezident republiky Gorazdovi propůjčil Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva.