Cenu Rudolfa Medka dnes převezmou Jan Adamec a Alexej Kelin

Historik Jan Adamec a publicista Alexej Kelin v pražském Klementinu převezmou Cenu Rudolfa Medka pro letošní rok. Ocenění vyjadřuje uznání badatelům, kteří se zabývají problematikou dějin střední a východní Evropy. Cenu uděluje Slovanská knihovna spolu se spolkem Ruská tradice.

Cena vznikla v roce 2008 s cílem ocenit osobnosti vědy a kultury bez ohledu na jejich profesní zaměření, kteří se zabývají česko-ruskými, respektive československo-sovětskými vztahy ve 20. století a jejich vývojem. Pozornost se podle organizátorů při udílení ceny věnuje tématům, jako jsou činnost československé legie v Rusku, protinacistický odboj, moderní dějiny Podkarpatské Rusi či podpora demokracie ve střední a východní Evropě.

Jan Adamec je historik a politolog, který se zaměřuje na popularizaci historických témat spojených se studenou válkou a moderními dějinami střední a východní Evropy. Druhým oceněným je elektroinženýr, publicista a komentátor Alexej Kelin. Cenu převezme za mimořádný přínos k uchování historického a kulturního odkazu demokratické části ruské emigrace po roce 1917 a za aktivní zapojení do společenských diskusí o vývoji moderního i soudobého Ruska a východní Evropy.