Ceny ministerstva kultury dostanou Pavel Šrut či Hanuš Karlach

Státní cenu za literaturu pro rok 2014 dostane básník, textař a překladatel Pavel Šrut a za překladatelské dílo Hanuš Karlach. Cenu ministerstva kultury za celoživotní přínos v oblasti divadla obdrží Jaroslav Vostrý, v oblasti hudby Ivana Loudová za kompoziční mistrovství, reprezentaci české hudby v zahraničí a výchovu mladé skladatelské generace. Pokud jde o výtvarné umění porota vybrala mimo jiné za kurátorskou činnost Ludvíka Hlaváčka, porota pro architekturu pak Otakara Kuču.Laureáty oznámilo ministerstvo kultury, ceny se budou předávat v pondělí večer v Anežském klášteře. V kině Ponrepo se budou 29. října samostatně udělovat ceny za přínos v oblasti kinematografie a audiovize. Ceny dostali mezinárodně uznávaný kameraman, spolutvůrce řady výjimečných děl české i světové kinematografie Miroslav Ondříček in memoriam a filmová a televizní režisérka a scenáristka, autorka osobitých dokumentárních výpovědí i několika hraných snímků Drahomíra Vihanová. Cena se uděluje každoročně k 27. říjnu u příležitosti Světového dne audiovizuálního dědictví.