České a bavorské vysoké školy založily Internacionální průmyslovou radu

České a bavorské vysoké školy založily Internacionální průmyslovou radu, která bude mapovat potřeby průmyslu a podporovat technické vzdělávání na středních a základních školách na obou stranách hranice. ČTK to řekl Milan Edl, děkan Fakulty strojní Západočeské univerzity (ZČU), který je gestorem na české straně. Jde o první česko-bavorskou průmyslovou radu, dosud se scházely jen hospodářské komory. Projekt podpořily Plzeňský kraj a Dolní Bavorsko. "Za českou stranu ho dává dohromady ZČU, za bavorskou Technická univerzita Deggendorf, s níž už dlouhodobě spolupracujeme na vzdělávacích, výzkumných i rozvojových projektech. Funguje dobře výměna studentů a s dalšími německými vysokými školami připravujeme společné studijní programy," uvedl Edl. Rada se bude scházet jednou za půl roku. Je v ní 20 lidí, hlavně zástupců strojírenských, elektrotechnických a IT firem, Obchodní a průmyslové komory (IHK) Řezno, krajské hospodářské komory, odborů, ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) i konzulátů. "Řeší se rozvoj společného regionu z hlediska vzdělávání, výzkumu, vývoje i podpora zaměstnanců. Chceme tomu jako univerzity pomoci," uvedl Edl. Přidávat se budou další významné firmy orientované na digitalizaci a takzvané zelené projekty, do nichž teď bude z EU směřovat nejvíce dotací. Rada bude jednat na jaře v Plzni a na podzim v Deggendorfu.