ČEZ zrušil projekt výstavby elektrárny v rumunském městě Galati

Elektrárenská společnost ČEZ zrušila projekt výstavby paroplynové elektrárny o výkonu 400 megawattů ve východorumunském městě Galati. Důvodem byly "významné a nečekané" stavební náklady. Společnost podepsala s rumunskými společnostmi Termoelectrica a Electrocentrale Galati memorandum o modernizaci tepelné elektrárny a výstavbě nové paroplynové elektrárny v Galati v listopadu 2008. Po vypracování realizační studie se však podle ČEZ ukázalo, že projekt je vzhledem k vysokým nákladům spojeným s budováním plynovodu a nutností demolice některých staveb v majetku místní elektrárny technicky a ekonomicky neprůchodný. ČEZ má v Rumunsku podíl na společném podniku pro výstavbu dvou nových bloků rumunské jaderné elektrárny Černavoda. Kromě toho buduje poblíž rumunského pobřeží Černého moře větrnou farmu o instalovaném výkonu 600 MW.