Církev československá husitská zahájila oslavy stého výročí svého vzniku

Církev československá husitská slaví sté výročí svého založení. Nekatolická reformační církev navazuje především na husitskou a českobratrskou teologickou tradici. Vznikla jako národní církev spjata se vznikem samostatného Československa. Vyhlášení Církve československé husitské se konalo 11. ledna 1920 v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí v Praze. Po 100 letech se na témže místě 11. ledna 2020 uskuteční slavnostní bohoslužba s připomenutím vzniku církve. ČTK o tom informoval Oldřich Nováček, který připomínky výročí v církvi koordinuje. Církev československá husitská chystá k 100. výročí řadu dalších akcí a shromáždění v průběhu celého roku 2020.

Za první republiky měla Církev československá husitská až 1,2 milionu členů a byla druhou nejpočetnější církví v Československu. Při sčítání obyvatel v roce 2011 se k ní hlásilo v Česku 39.276 věřících a na Slovensku podle údajů z roku 2011 pak 1782 věřících.