ČR je nejhorší ze všech členů EU v přejímání její legislativy

Česká republika má ze všech 25 členských zemí EU nejhorší skóre v přejímání unijní legislativy, sdělila ve čtvrtek Evropská komise. V pravidelné zprávě o harmonizaci práva v oblasti jednotného vnitřního trhu oznámila, že český deficit na začátku roku 2005 činí 151 směrnic EU, které nebyly převedeny do národního právního řádu. "Česká republika je na poslední příčce a zbývá jí převést ještě více než 150 směrnic. Lze však předpokládat, že její výkon se brzo zlepší," píše se ve zprávě předložené komisařem pro vnitřní trh Charliem McCreevym. Komise vychází z toho, že ČR od minulého hodnocení loni v červenci stihla převést kolem 150 směrnic a snížit manko z 23,6 procenta předpisů v oblasti vnitřního trhu na dnešních 9,6 procenta. Daleko rychleji se ovšem zlepšovala například Malta, které ve stejné době sladila 522 směrnic. Z nejhoršího místa se posunula na čtvrtou příčku od konce s deficitem šest procent. "Česká strana není na svou bilanci hrdá a slibuje do letošního jara radikální zlepšení," řekl ČTK Gerard de Graaf z generálního ředitelství EK pro vnitřní trh. Komise si je podle něj vědoma průtahů při schvalování zákonů v českém parlamentu, ale i českých slibů, že legislativa bude sladěna sice později, ale zato kvalitně. Právě v tomto duchu reagovalo i české stálé zastoupení při EU. "Procedury v ČR jsou delší, ale velmi pečlivé. Jde nám především o kvalitu transpozice. Uznáváme ovšem, že se proces musí urychlit," řekla jeho mluvčí Petra Mašínová. Poukázala na to, že se tempo v poslední době zvýšilo, i když ne tak, jako třeba na Maltě.

Komise rozeslala novým členským zemím v prosinci 754 varovných dopisů kvůli zpoždění při přejímání směrnic; několik desítek z nich směřovalo do Prahy. Je to první etapa procedury pro porušení práva, na jejímž konci jsou žaloby k Evropskému soudnímu dvoru. Do této fáze dospěje zhruba deset procent případů. "Jde o normy, které ČR měla mít ve svém právním řádu ke dni vstupu, tedy k 1. květnu 2004, ale v prosinci tam ještě nebyly," řekl De Graaf. Jako příklad uvedl směrnice o obchodování s elektřinou nebo plynem na vnitřním trhu EU, o registračních dokumentech pro motorová vozidla, o elektronických komunikačních sítích či o nežádoucích látkách v krmivech pro zvířata. Upozornil, že mezitím vstoupily v platnost další předpisy, takže břemeno nedodělků by mohlo narůstat.