ČSÚ: V posledním loňském čtvrtletí přibylo 3 200 lidí bez práce

V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl počet nezaměstnaných o 3 200 osob, práci tak hledalo 420 200 lidí. Na vývoji se podepsalo zejména zvýšení počtu dlouhodobě nezaměstnaných lidí. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Obecná míra nezaměstnanosti (ILO) dosáhla ve čtvrtém čtvrtletí 8,2 procenta, což je stejný výsledek jako ve třetím čtvrtletí. Meziročně se ale zvýšila o desetinu procentního bodu. Čtvrtletní míra registrované nezaměstnanosti, kterou počítá ministerstvo práce a sociálních věcí, dosáhla podle původní metodiky platné do loňského června deset procent. Zůstala tak na úrovni posledního čtvrtletí roku 2003. Podle nového výpočtu činila devět procent. Počet dlouhodobě nezaměstnaných přesahuje polovinu všech osob, které hledají práci. Déle než jeden rok hledá práci 219 200 lidí, což je proti stejnému období předchozího roku o 14 000 lidí více. Počet nezaměstnaných déle než čtyři roky vzrostl o deset tisíc na 62 600 osob. Celkový počet lidí bez práce se v meziročním srovnání zvýšil o 5 700. Růst nezaměstnanosti se projevil zejména mezi muži, zatímco počet nezaměstnaných žen se meziročně snížil o 5 700. Převážná část nezaměstnaných jsou osoby se středním vzděláním bez maturity a se základním vzděláním. Nižší míru nezaměstnanosti mají trvale vysokoškoláci a lidé s maturitou. Statistici rovněž upozornili, že koncem roku začal stoupat počet zaměstnaných lidí. Proti třetímu čtvrtletí jich přibylo dva tisíce. Jedno nebo hlavní zaměstnání má 4,733 milionu lidí, což je téměř o osm tisíc více než před rokem. Své uplatnění našli lidé především ve zdravotnictví a sociální péči, dále ve stavebnictví a obchodu. S prací se naopak rozloučili někteří lidé pracující v zemědělství, nemovitostech a ve veřejné správě. Převážnou část zaměstnaných, a to 3,930 milionu osob, představují zaměstnanci. Podnikatelů meziročně ubylo 35 900, celkem jich bylo 779 000.