CVVM: 57 % lidí vnímá ekonomickou situaci ČR jako špatnou

Z nového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) vyplývá, že 57 % Čechů považuje ekonomickou situaci v Česku za špatnou. Jako dobrou ji označilo pouze 16 % dotázaných. Nadpoloviční většina je ale spokojena se svou životní úrovní. silnou nespokojenost uvedlo pouze 1 %. Data ukazují, že hodnocení ekonomické situace země a vlastní domácnosti se zlepšuje s rostoucím stupněm dosaženého vzdělání. Nejlépe hodnotí situaci mladí muži. Kritičtí jsou naopak například lidé v dělnických profesích.

Průzkumu se zúčastnilo 929 lidí a výsledky jsou téměř srovnatelné s daty předchozího výzkumu z letošního jara.