CVVM: Češi jsou stále liberální k interrupcím i eutanazii

V otázkách interrupce i eutanazie je velká část Čechů stále tolerantní. Tradičně více lidí je také zastáncem existence trestu smrti. Vyplynulo to z výsledků květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), které má ČTK k dispozici. V souvislosti s interrupcí 70 procent lidí uvedlo, že žena má právo rozhodovat o ní sama. Podle 16 procent občanů by umělé přerušení těhotenství mělo být povoleno jen s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na ženu a dítě. Pět procent Čechů by ji povolilo jen v případě ohrožení života matky a dvě procenta by ji zakázalo úplně.

V otázce ukončení života nevyléčitelně nemocných se za poslední čtyři roky odpovědi respondentů příliš nezměnily. Podle 61 procent lidí by český právní řád měl eutanazii umožňovat, naopak 29 procent s ní nesouhlasí. Každý desátý se k tomu nedokázal vyjádřit. S trestem smrti souhlasí tři pětiny, naopak zhruba třetina je přesvědčena, že by v českém právním řádu neměl být zakotven. V porovnání s průzkumy na počátku 90. let se ale podpora trestu smrti u veřejnosti zmenšila. Ze sociodemografického hlediska interrupci, eutanazii a trest smrti většinou nepodporují věřící lidé.