Cyrilometodějská stezka je nově Kulturní stezkou Rady Evropy

Cyrilometodějská stezka je nově Kulturní stezkou Rady Evropy. Certifikaci pro svůj mezinárodní projekt získal Zlínský kraj jako první v České republice. Od uznání si kraj slibuje další rozvoj mezinárodního kulturního turismu. Aktuálně je podle zástupců kraje držitelem evropského uznání 45 kulturních stezek.

Oficiální členskou síť sdružení tvoří členové ze šesti zemí, a to České republiky, Slovenska, Řecka, Bulharska, Slovinska a Maďarska. Značené cyrilometodějské trasy mají dohromady asi 750 kilometrů. Jde většinou o archeologická naleziště a archeoparky, sakrální památky včetně poutních míst a jiné kulturní a historické památky, například hrady nebo muzea.