Do jeskyně Býčí skála v Moravském krasu se vrátila vzácná lebka

Do jeskyně Býčí skála v Moravském krasu se po 140 letech na den vrátila takzvaná lebka princezny. Byla součástí pohřebiště ze starší doby železné, které tam v 19. století objevil badatel Jindřich Wankel. Jako princezninu nazval lebku, protože ji zdobila zlatá korunka. V sobotu si kosterní pozůstatek včetně kopie korunky mohla prohlédnout veřejnost. Býčí skála bývá jindy nepřístupná. Mimořádné prohlídky s výjimečnou výstavou chtějí pořadatelé zopakovat ještě o následujících dvou víkendech, řekl jeden z nich, archeolog Martin Golec. Lebka princezny je jedním z nejcennějších exponátů Moravského zemského muzea. Podle legend vzniklo pohřebiště, kde se našla, při pohřbu velmože se 40 lidskými oběťmi. Wankel nalezl v Býčí skále tisíce cenných předmětů. Kromě koster to byla soška býčka. Všechny tyto věci prodal v roce 1883 přírodovědnému muzeu ve Vídni. Nechal si pouze dva kusy, které pokládal za mimořádné. Prvním byl dutý železný prsten. Předpokládalo se, že je to první slévárenský výrobek na světě, což se ale nakonec nepotvrdilo. Přesto je prsten raritou - dokládá řemeslnou zručnost někdejších kovářů. "Proč odmítl prodat lebku mladé ženy, to se nepodařilo zjistit. Podle odhadů zemřela v asi 30 letech a princezna se jí říká kvůli tomu, že měla na hlavě zlatou korunku," uvedl Golec.

Autor: Jan Hloch