Europoslanci umožnili předávání bankovních dat z EU do USA

Evropský parlament ve Štrasburku schválil dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy o předávání evropských bankovních dat Američanům. To má pomoci v boji s terorismem. Přechodnou verzi dohody v únoru zákonodárci i přes tlak z Washingtonu smetli ze stolu, mimo jiné kvůli tomu, že prý nezajišťovala dostatečnou ochranu dat. Výtky se podle lídra socialistů Martina Schulze týkaly třeba toho, že občané na základě přechodné úmluvy neměli mít právo být informováni o předávání dat či mít k nim přístup, nebo se proti tomu odvolat k justici. Přechodné ujednání mělo platit devět měsíců, než se dojedná řádná dohoda, a data by podle něj mohla být uchovávána až 90 let. Podle nové dohody se údaje, které Američané získají, budou moci uchovávat jen po dobu konkrétních vyšetřování, pro které byly vyžádány. Data, která tamní úřady nezpracují, budou muset být nejpozději do pěti let odstraněna a vymazána. Smlouva se netýká převodů a transakcí mezi lidmi nebo firmami v rámci EU, nýbrž jen dat o finančních tocích mezi unií a třetími zeměmi. Europol (unijní policejní organizace) bude prověřovat, zda žádost USA o předání dat je odůvodněná. Pokud se bude domnívat, že nikoli, pak bude moci transfer dat zablokovat. Nově bylo doplněno i to, že Evropané budou moci od Spojených států požadovat odškodnění v případech, že data budou nějak zneužita. Z toho plyne pro USA potřeba přijmout zákon, který dá právo na nápravu bez ohledu na národnost žadatele a který nyní USA nemají. Databáze spravovaná společností SWIFT, která sídlí v Bruselu, zahrnuje bankovní data a údaje z asi 8000 finančních institucí ve 200 zemích.

Autor: Jan Hloch