Evropský parlament dostává stížnosti "nováčků" na diskriminaci ve starých členských státech EU

Na diskriminaci polských, českých a dalších podnikatelů a živnostníků z nových zemí Evropské unie, kteří chtějí podnikat ve starých členských státech EU, si chce posvítit Evropský parlament. Petičnímu výboru si jen od červnových voleb postěžovaly čtyři desítky Poláků a asi dvě desítky Čechů, že při rozjezdu drobného podnikání u západních sousedů čelí ústrkům a šikanování od místních úřadů, vyžadujících hory zbytečných dokumentů či dokonce podřízení se středověkým cechovním pravidlům, jenom aby odradily novou konkurenci od vstupu na lokální trh.

Například v německém pohraničí úřady vyžadují perfektní znalost němčiny i od pekaře, který by u sousedů jen rád pekl housky. Vyskytují se i problémy s uznáváním dokladů o vzdělání a profesní kvalifikaci. Naopak výbor zatím neobdržel žádnou stížnost na podmínky podnikání v Británii, Španělsku či Portugalsku.