Filmaři mohou už nyní žádat o podporu svých investic v ČR

Program podpory filmového průmyslu ČR, který koncem týdne schválila Evropská komise, umožní vracet producentům natáčejícím v českém prostředí 20 procent uznatelných nákladů. Ministr kultury Václav Riedlbauch na pondělní tiskové konferenci řekl, že písemné žádosti o podporu mohou už teď filmaři posílat do podatelny jeho úřadu. Účelem programu je podle něj podpora filmové produkce v České republice a zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu v evropském a světovém měřítku. Program je také dodatečným zdrojem financování české národní kinematografie. Program garantuje, že podpora nebude vyplacena dříve, než producent na území ČR proinvestuje své vlastní finanční prostředky do českých služeb a zboží a následně provede jejich audit. Nejvýznamnějším rysem podpory je, že se peníze vyplácejí až po dokončení projektu.