Hledač pokladů Mužík tvrdí, že objevil nacistický úkryt u Mimoně

Hledač pokladů Josef Mužík tvrdí, že objevil v bývalém pískovcovém lomu mezi Mimoní a Zákupy na Českolipsku úkryt, do něhož ustupující německá armáda vložila na konci druhé světové války archivní dokumenty. V úkrytu jsou možná i zbraně a zlato, řekl Mužík. "Ze zazděných prostorů jsem zatím se svými pomocníky vynesl tři bedýnky s dokumenty o příslušnících říšské bezpečnosti a sudetoněmeckých skupin. Týkají se lidí od Liberce až po Ústí nad Labem," uvedl Mužík. Byl prý pouze na okraji úkrytu, uvnitř však viděl mnohem více bedýnek. Otvor pak znovu zazdil a zamaskoval. Nyní hledá majitele pozemku, aby získal povolení k průzkumu podzemí.

Tip na úkryt dostal Mužík od německého kolegy Helmuta Gaensela, se kterým již 14 let soupeří při pokusech o nalezení takzvaného Štěchovického pokladu. "Gaensel se o archivních materiálech, zbraních, cennostech a zlatu dozvěděl od pamětníka. Věci ukryté mezi Mimoní a Zákupy Gaensela nezajímají, a tak o nich řekl mně," vysvětlil Mužík. Terén v okolí bývalého lomu zkoumal se svými pomocníky radarem a poblíž narazil na vyrytý hákový kříž, svastiku a znaky německé záškodnické organizace Wehrwolf. Do svého pátrání by Mužík rád zapojil historiky. Odhaduje, že věci z podzemí zaberou tři až pět nákladních aut.