Kniha přiblíží životosprávu Lucemburků i péči o jejich zdraví

Informace o životosprávě Lucemburků na českém trůně a o péči o jejich zdraví přináší kniha Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského. Je dílem týmu tří renomovaných autorů vedeného šéfkou Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Miladou Říhovou. Vydalo ji nakladatelství Paseka. Nejen lidé současné doby dbají o správnou životosprávu a o své zdraví, ale bylo tomu tak i ve středověku, alespoň u mocných tehdejšího světa a u vzdělanců. Životosprávy, tedy návody správného životního stylu, byly v těchto vrstvách ve značné oblibě. Zvláštní místo zaujímaly takzvané sanitatis věnované vznešeným vysoce postaveným osobám. V případě této publikace jde o jeden návod věnovaný Janu Lucemburskému a hned dva spisy Karlu IV. Mělo se za to, že o zdraví krále je třeba pečovat, protože je "zemským pokladem" a "výsostným šperkem" a patří "všemu lidu". Dobrý a zdravý panovník byl pro zemi požehnáním a mohl náležitě panovat.