Křesťané připomněli ve čtvrtek ustanovení Večeře Páně a kněžské závazky

Křesťané si připomínali Vykupitelovu poslední večeři s apoštoly. Katoličtí duchovní na Zelený čtvrtek obnovovali také své kněžské závazky. Při mši, při níž se rovněž světí oleje, se například v katedrále sv. Víta s kardinálem Miloslavem Vlkem sešly desítky kněží pražské arcidiecéze. V Česku jich působí na tři tisíce. "Duchovní pracují v těchto dnech naplno," řekl ČTK mluvčí katolické církve Daniel Herman. Vedle řady různých bohoslužeb a liturgií je podle něj o Velikonocích také rozšířena nabídka svátosti smíření - tedy možnost zpovědi.

Zelený čtvrtek je dnem, kdy si křesťané ve všech církvích připomínají Kristovu poslední večeři s apoštoly, tedy biblický základ svátosti Večeře Páně - svatého přijímání. Chleba a víno jsou církvemi chápány ve smyslu jeho těla a krve. Při této události, popsané v Novém zákoně, Ježíš ustanovil památku na své utrpení a smrt. Učinil to během židovské velikonoční hostiny před svátky Pesach (pascha) připomínajícími vyvedení z otroctví v Egyptě do zaslíbené země a Boží ochranu před smrtí pro všechny, kdo své domovy označili krví obětovaného beránka. Tyto události zachycuje Starý zákon.