Kühnův dětský sbor odcestoval na dvoutýdenní zájezd do Mexika

Kühnův dětský sbor odcestoval na dvoutýdenní zájezd do Mexika. Vystoupí v desítce měst, včetně San Luis Potosí, kde bude jeho koncert součástí známého festivalu. Těleso, které má za sebou pod vedením sbormistra Jiřího Chvály úspěšné cesty mimo jiné do Japonska, Malajsie, USA a Kanady, směřuje poprvé do Jižní Ameriky. V Mexiku má sbor podle své ředitelky Vladimíry Brychové v různých sálech na programu vedle staré hudby a tvorby Čajkovského, Bizeta, Dvořáka a Martinů také scénické pásmo Slavnosti jara od současného českého skladatele Otmara Máchy, které už s ohlasem uvedl v řadě zemí. Součástí koncertů je tak choreograficky ztvárněné taneční vystoupení ve stylizovaných krojích. V závěru má pak vždy znít směs písniček Celý svět zpívá. Objeví se v ní i dvě mexické lidové písně připravené speciálně pro toto turné.