Liga proti rakovině pořádá celonárodní sbírku

Liga proti rakovině ve středu pořádá osmnáctou celonárodní veřejnou sbírku Český den proti rakovině. Tématem je prevence plicní rakoviny a výchova k nekuřáctví. Připraveno je 800.000 žlutých kvítků s tyrkysovou stužkou po 20 korunách. V tisícovce měst a obcí je prodává 12.300 dobrovolníků ve žlutých tričkách. V Praze na Václavském náměstí byl umístěn žlutý stan, kde lékaři poskytují konzultace. Součástí sbírky je osvětová kampaň, která upozorní na to, že rakoviny plic v ČR přibývá o 1,5 procenta ročně. Příčinou je kouření, v Česku totiž kouří třetina dospělých. Nárůst onemocnění se však týká výhradně žen, protože přibývá kuřaček, zatímco mužů kouří stále méně, takže je i rakoviny plic a průdušek u nich méně.