Masarykův onkologický ústav má látku pro odhalení nádorů mozku

Masarykův onkologický ústav v Brně začal vyšetřovat pomocí nového radiofarmaka, které pomáhá lépe odhalit nádory mozku a efektivněji je léčit. Při injekční aplikaci zachytí látku v těle pacienta nádorové buňky, nádor se tím krátkodobě zvýrazní a lékaři ho mohou na přístrojích lépe rozpoznat. Loni se podařilo látku 11C-Methionin zaregistrovat a od letošního března ji ústav používá, přičemž použití nově hradí zdravotní pojišťovny. V České republice se každý rok objeví přes 800 pacientů s primárním zhoubným nádorem mozku, který v mozku přímo vznikl, a dalších více než 1000 pacientů, kterým lékaři zjistí mozkové metastázy z jiného nádorového onemocnění.