Masarykův onkologický ústav má novou látku pro odhalení nádorů mozku

Foto: Masarykův onkologický ústav

Nové radiofarmakum dokáže lépe odhalit nádory v mozku a efektivněji je léčit. Při vyšetření ho začal používat Masarykův onkologický ústav v Brně.

Látka se aplikuje pomocí injekce. Funguje tak, že zachytí v těle pacienta nádorové buňky. Dokáže je zobrazovat i mimo oblasti, které jsou viditelné při klasické magnetické rezonanci.

Vyšetření musí proběhnout během půl hodiny

Foto: Masarykův onkologický ústav

Nevýhodou je, že se nádor zobrazí jen krátkodobě (uhlík-11 má poločas přeměny 20 minut). Účinnost látky je tak zhruba do půl hodiny. "Veškerá výroba, kontrola kvality a aplikace pacientovi tak musí proběhnout s absolutně minimální časovou prodlevou," uvedl manažer výzkumu a vývoje ÚJV Jan Adam.

Nádor se krátkodobě zvýrazní a lékaři ho tak mohou na přístrojích lépe rozpoznat. Loni se látku podařilo zaregistrovat a od března ji začal Masarykův onkologický ústav používat. Vyšetření pacientům hrají pojišťovna.

Lékaři mohou díky aplikaci látky přesně určit rozsah nádoru na mozku, a být tak přesnější při léčbě spočívající v operacích, radioterapii, chemoterapii a podpůrné léčbě. Celkově to může podle odborníků vést ke zlepšení kvality života pacienta nebo k jeho prodloužení.

Každý rok 1 800 pacientů s nádorem mozku

Foto: Masarykův onkologický ústav

Masarykův onkologický ústav vyvíjel nové radiofarmakum už od roku 2009 spolu s Ústavem jaderního výzkumu Řež.

Jak uvedl ředitel ústavu Marek Svoboda, látka byla při studii podaná 20 pacientům, nyní ji dostali další tři. Týdně je ústav schopný podat radiofarmakum jednomu až dvěma pacientům.

Každý rok se v České republice objeví přes 800 pacientů s primárním zhoubným nádorem mozku, který v mozku přímo vznikl, a dalších více než 1000 pacientů, kterým lékaři zjistí mozkové metastázy z jiného nádorového onemocnění. Oba případy pacienty ohrožují na životě.