projekt

CZECH MADE – příběhy českých objevů a značek

Mnozí lidé po celém světě by na mapě jen těžko hledali, kde leží Česká republika. Denně ovšem využívají mnoho různých českých zlepšováků, které se staly součástí jejich životů. Desítky průlomových objevů a patentů z minulosti i současnosti dokazují, že českým vynálezcům se podařilo několikrát změnit svět.

Vynález navíc nemusí být nutně hmotný předmět, inovativní nástroj nebo technologický výtvor. Občas postačí jen slovo – termín jako například robot. V novém seriálu Radio Prague International vám představíme české vynálezy, které změnily svět. No řekněte, kolik z vás vědělo, že kostka cukru pochází od nás?

Zajímá dnes někoho, ze které země zboží pochází?

Podle dat ze studie Best Countries 2020 ano. Celých 76 procent respondentů chce znát zemi původu. Dotazovaní připouštějí, že země původu má silný vliv na jejich preference a rozhodování. Studie Best Countries pomocí Origin Indexu zkoumá, jak dalece se reputace země původu podílí na jejím exportním úspěchu ve vybraných průmyslových odvětvích. Image Česka a asociace s ní spojené řadí Česko v žebříčku 70 studovaných zemí do „lepší“ poloviny. V jednotlivých odvětvích se český původ na úspěchu značek podílí nejvíce v odvětví výroby piva, kde Česku patří 21. místo, nebo auta. Legendárních výrobků a značek je, jak se přesvědčíte, rozhodně víc.

nejnovější články

Pages