MPSV chce příští rok ušetřit na mandatorních výdajích 11,5 mld.

Ministerstvo práce (MPSV) chce příští rok ušetřit na zákonem daných čili mandatorních výdajích asi 11,5 miliardy korun oproti tomu, kolik by muselo vydat, kdyby zůstala současná legislativa. Úspory mají přinést například prodloužení úhrady nemocenské zaměstnavatelem, zrušení sociálního příplatku či snížení příplatku na péči. I tak by měl být rozpočet MPSV v příštím roce vyšší než letos. Návrh ministerstva financí počítá s výdaji 479,5 miliardy korun, což je o tři miliardy více, než byl ještě před škrty rozpočet na letošní rok. Vyplývá to z údajů MPSV, které má ČTK k dispozici. Úspory v mandatorních výdajích jsou uvedené i v programovém prohlášení vlády. U úhrady nemocenské zůstávají první tři dny bez náhrady mzdy, zaměstnavatel bude nově v nemoci místo současných následujících sedmi dní hradit 12 dní, uspoří se tím asi dvě miliardy korun. Nemocenská se ponechá ve výši 60 procent takzvaného redukovaného vyměřovacího základu, ušetří se tak další 2,5 miliardy. Zrušením sociálního příplatku se mají ušetřit dvě miliardy. Snížení příspěvku na péči v prvním stupni z 2000 na 800 korun má přinést úsporu asi 1,5 miliardy. Jako problémové vidí obě změny Národní rada osob se zdravotním postižením. "Obecně se domníváme, že sociální služby jsou desítky let hluboce podfinancovány, a tudíž je chybou, že se uvažuje o dalším snížení prostředků na tyto výdaje," řekl ČTK předseda rady Václav Krása. Snížení dávek kritizují i odbory.