Národní archiv vystaví listiny z doby Karla IV.

Vzácné listiny a dokumenty, které dokládají státnické, politické i diplomatické činnosti Karla IV., vystaví odborníci v Národním archivu. Od pátku do pondělí si je budou moci prohlédnout návštěvníci výstavy Archiv České koruny - Listinný poklad Karla IV. Většina z vystavených dokumentů nebyla dosud veřejnosti nikdy představena. Téměř všechny listiny prošly Karlovýma rukama, uvádějí archiváři. Archiv se výstavou připojuje k oslavám 700. výročí narození českého krále a římského císaře.