Národní knihovna zkoumá původ tisíců konfiskovaných knih

Na 12.000 knihovních dokumentů, o něž většinou proti své vůli přišli jejich původní majitelé za druhé světové války a v poválečném období, zpracuje projekt Knihy znovu nalezené. Desetimilionový projekt iniciovala Národní knihovna (NK) a podpořil grant z Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů. Do Národní knihovny se dostávaly například knihy pocházející z uzavřených paměťových institucí, rušených církevních řádů či konfiskátů zabavených za druhé světové války. V tuzemských sbírkových institucích je až 300.000 takto deponovaných knih.

Projekt Knihy znovu nalezené by měl umožnit základní evidenci a popis knižních dokumentů a zpřístupnit je odborníkům i paměťovým institucím. Zabývat se bude nejen knihami samotnými, ale i dějinným kontextem. V tomto případě knihy nejsou jen tištěnými nosiči informací, ale i svědky válečných i poválečných událostí ve střední Evropě.