Nejvyšší soud neumožnil uznávání cizozemských osvojení u homosexuálů

Čech a cizinec, kteří ve Spojených státech společně osvojili děti a usilovali o uznání cizozemského rozhodnutí českou justicí, neuspěli po Ústavním soudu ani u Nejvyššího. Jejich dovolání odmítl právě s odkazem na lednový nález ústavních soudců, kteří tehdy zamítli návrh na zrušení několika slov v zákoně o mezinárodním právu soukromém. V Česku si registrovaní partneři stejného pohlaví dítě společně osvojit nemohou.  Muži poukazovali na komplikace, které neuznání cizozemského rozhodnutí přináší, například při společných cestách rodiny do Česka. Děti, přestože jsou fakticky rodinnými příslušníky českého občana, se nebudou moci účastnit veřejného zdravotního pojištění, neměly by v případě jeho smrti nárok na sirotčí důchod, nevztahovala by se na ně daňová zvýhodnění a mohly by být zpochybňovány i jejich dědické nároky. NS ale konstatoval, že je vázaný názorem ústavních soudců a nemůže rozhodnout v rozporu s jejich stanoviskem.