Někdejším disidentům vadí Klausova kritika nevládních organizací

Proti nedávným výrokům prezidenta Václava Klause o nebezpečném vlivu nevládních organizací na veřejný život se ozvali lidé, kteří zažili potlačování občanských aktivit za komunistického režimu. Diskreditace úsilí nevládních hnutí považují za útok na základní demokratické principy zaručené ústavou. "Podobná kritika podle našeho názoru nepřísluší prezidentovi, jehož úkolem je garance ústavnosti státu a jeho institucí," uvádí se v dopise, který podepsalo 12 osobností. Mezi signatáři je Rudolf Battěk, Václav Malý, Jan Ruml, Petr Uhl, Karol Sidon, Jiřina Šiklová, Svatopluk Karásek či Jan Štern.

Klaus na nedávném summitu Rady Evropy ve Varšavě prohlásil, že novým úkolem této mezinárodní organizace má být boj proti takzvané postdemokracii. Postdemokracie podle prezidenta zahrnuje především nátlak nejrůznějších nevládních organizací, které chtějí promlouvat do běžného života lidí, přestože nemají mandát vzešlý z voleb. "Ten demokratický mandát tady chybí. To je prostě nový fenomén posledních let, posledních desetiletí a já ho považuji za velmi riskantní a velmi nebezpečný," řekl Klaus.