Nový institut SYRI v Brně bude zkoumat dopady krizových situací na společnost

Socioekonomickými dopady krizových a rizikových situací se bude zabývat nový institut, který vznikl ve spolupráci Masarykovy univerzity, Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky. Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI) sídlí v Brně a svým zaměřením je jediný v Evropě. Vedení institutu o tom informovalo v tiskové zprávě. Vznik institutu inspirovala pandemie covidu-19, jež vytvořila podmínky pro zkoumání procesů, které by jinak nenastaly. Příkladem může být plošné uzavření škol a nutnost distanční výuky i pro ty nejmenší žáky. "Covid nám ukázal, že nenadálé události typu pandemií kladou závažné nároky na společenské obranné mechanismy a vyžadují efektivní a rychlé reakce od politiků. K jejich zvládání nestačí medicínský výzkum. Je třeba, aby se zapojili sociální vědci a přispěli při rozhodování například o tom, jak věrohodně šířit informace o zdravotních rizicích a ochraně před nimi, jak zajistit kvalitu vzdělávání při nuceném uzavření škol či jak zabránit tomu, aby se různé skupiny obyvatel propadly do chudoby," uvedla vědecká ředitelka SYRI Klára Šeďová