V Brně vznikne Mezinárodní centrum klinického výzkumu

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně
0:00
/
0:00

Vláda dala zelenou vzniku Mezinárodního centra klinického výzkumu, které bude součástí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Projekt má tři hlavní cíle - zapojit Českou republiku do významných projektů aplikovaného výzkumu, provádět špičkovou diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění a poskytovat mimořádně kvalitní vzdělávací program pro lékaře i veřejnost.

Vláda dala zelenou vzniku Mezinárodního centra klinického výzkumu, které bude součástí Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Projekt má tři hlavní cíle - zapojit Českou republiku do významných projektů aplikovaného výzkumu, provádět špičkovou diagnostiku a léčbu kardiovaskulárních onemocnění a poskytovat mimořádně kvalitní vzdělávací program pro lékaře i veřejnost.

"Česká republika má možnost realizovat centrum tohoto typu nejenom jako první ve střední a východní Evropě, ale dokonce na světě. Je to projekt, na kterém se pracovalo už více než dva roky a tento projekt by měl vytvořit generačně zcela nový typ klinicko-výzkumně-vzdělávacího centra, které odráží požadavky medicíny 21. století,"

říká autor projektu kardiolog Tomáš Kára. Centrum by mohlo začít fungovat už v polovině příštího roku a zaměstnávat kolem 250 lidí. Už nyní vzniká řada projektů.

"Už je celkem připraveno 15 projektů v oblasti nezávislého výzkumu, na kterých by centrum mělo pracovat ve spolupráci s americkou Mayo Clinic. Tyto projekty se týkají nových možností diagnostik a léčby kardiovaskulárních onemocnění a to zejména vyhledávání nových rizikových faktorů, které by umožnily daleko dříve vytipovat pacienty, u kterých hrozí závažné komplikace. Dále potom máme návrh konkrétní spolupráce výzkumu a vývoje s firmou General Electric a ta se bude týkat nových zobrazovacích a diagnostických technologií a vývoje nových biotechnologií."

Vy jste vzpomenul Mayo Clinic, jaké postavení má ve Spojených státech?

"Mayo Clinic je považováno za jedno z nejprestižnějších a možná nejprestižnější zařízení na světě. Je to klinika, která významně přispěla k vědeckému pokroku v oblasti lékařství. Byla zde vyvinuta celá řada diagnostických metod a postupů, které se postupně začaly používat na celém světě a dá se říct, že je považována za takovou výkladní skříň americké medicíny."

Doktor Kára na této klinice pracuje jako odborný asistent. Podle předběžných dohod by měla Mayo Clinic do Brna přesunout část svých výzkumných kapacit a významně se podílet na finančním a personálním zabezpeční těchto projektů. V této souvislosti se nabízí otázka, zda budou v centru placeni čeští vědci lépe, než je tomu v jiných zařízeních v České republice.

"My doufáme, že brněnské centrum poskytne našim vědcům nejenom špičkové pracovní podmínky, ale s tím, jak se postupně ČR zapojí do těch globálních výzkumných projektů, tak to samozřejmě našim vědcům a lékařům umožní mít srovnatelné příjmy, jaké mají jejich kolegové v Evropské unii a ve Spojených státech."

Jak bude centrum celé financováno?

"Centrum by mělo nastavit model multizdrojového financování lékařské péče. Bude mít příjmy ze zdravotního pojištění, protože bude poskytovat velmi rozsáhlý program veřejných zdravotnických služeb, další příjmy poplynou z mezinárodních grantů a také z českých grantových agentur. Další zdroj příjmů budou tvořit projekty financované průmyslem, příjmy za prodej patentových práv a věříme, že podobně jako je tomu v jiných zemích světa, bude snad centrum dostávat nadační dary například od některých českých nebo zahraničních průmyslových subjektů."

Vláda by měla do měsíce projednat materiál, jakým způsobem zajistit financování a rozvoj centra klinického výzkumu v České republice. Vicepremiér pro ekonomiku Martin Jahn odhadl, že náklady se budou pohybovat kolem 1 miliardy 600 milionů korun.