O odvolání Prahy kvůli Karlovu mostu rozhodne ministerstvo

Plzeňský kraj postoupil ministerstvu kultury odvolání Prahy proti pokutě vyměřené za poškození Karlova mostu při rekonstrukci. Magistrátu hl. m. Prahy kraj vyměřil sankci ve výši 3,25 milionu korun za znehodnocení památkové hodnoty mostu. Výše pokuty podle kraje odpovídá významu této památky UNESCO. Za nejzávažnější pochybení označil kraj provádění prací bez respektu k tradičním kamenickým technikám, poškozování bloků a nadměrná výměna původních kamenů za nové, použití nevhodné malty či špatně provedené spárování a použití moderních materiálů neodpovídajících národní kulturní památce jako je například trvale plastický tmel v dilatačních spárách. Praha proti pokutě podala odvolání 14. dubna. Ve věci bude nyní rozhodovat ministerstvo.