Plzeňský magistrát otevírá firemní jesle pro děti od 18 měsíců

Plzeňský magistrát 1. září zahájí provoz takzvaných firemních jeslí, vlastní Dětské skupiny Malíček. Je určena dětem ve věku od 18 měsíců do tří let. Dětská skupina, do níž město investovalo přes půl milionu korun, ulehčí návrat do práce nejen rodičům pracujícím na magistrátu, ale i na obvodních úřadech a v příspěvkových organizací města, řekl primátor Martin Zrzavecký (ČSSD).

"Řada matek, ale i otců, zaměstnaných na magistrátu, měla dosud jedinou možnost. Pokud chtěli nastoupit do práce dříve, než dítě dovrší věku pro přijetí do školky, a neměli zázemí babiček, pak nezbývalo než uhradit sedm a více tisíc korun měsíčně za hlídání nebo soukromou školku," uvedl Zrzavecký. Zajištění kvalitní péče o dítě do tří let při současném nedostatku míst v jeslích je podle náměstkyně primátora Evy Herinkové (ČSSD) zásadním, co rodiče zajímá, když zvažují návrat do zaměstnání.