Po třech letech se pro veřejnost otevřel opravený Památník Bible kralické

Po třech letech se pro veřejnost otevřel opravený Památník Bible kralické. Lidé si tak mohli v Kralicích nad Oslavou na Třebíčsku prohlédnout výstavu Umění knihtisku a bratrská tiskárna v Kralicích, která se zde koná u příležitosti Dne tiskařů. "Návštěvníci v Památníku vidí celou řadu unikátních exponátů, mezi nimi originální ukázky knihtiskařského umění z přelomu 15. a 16. století či knihy ze slavných pražských tiskáren Veleslavínovy a Melantrichovy. Největší prostor je věnován bratrským tiskům, mezi nimiž lze nalézt i prvé vydání Blahoslavova překladu Nového zákona a samozřejmě jednotlivé díly Bible kralické," uvedl kurátor výstavy Vít Vlnas. "Vystaveny jsou také původní literky, jimiž byly tyto svazky tištěny a které byly nalezeny na kralické tvrzi v roce 1957. Zlatý hřeb expozice představuje originální exemplář prvního dochovaného vydání slavné Komenského mapy Moravy z roku 1627," řekl. Pozoruhodný je podle něj rovněž model sochařského památníku Bible kralické od Jana Štursy, který nebyl nikdy realizován.