Kralice - místo, kde vznikla Bible kralická

Kralická tvrz, foto: Ben Skála, Benfoto, CC BY-SA 3.0 Unported

Na půl cesty mezi Třebíčí a Ivančicemi leží obec Kralice. Poblíž kostela tu stávala tvrz, která na přelomu 16. a 17. století skrývala tajnou tiskárnu Českých bratří. A právě tady vznikla slavná Bible kralická. Historie vymazala stopu po tiskárně tak dokonale, že se dlouho netušilo, ve kterých Kralicích vlastně vznikla. Že to bylo právě tady, potvrdil archeologický průzkum.

Kralickou tvrz by dnes lidé hledali marně. Zbyly z ní jen ruiny.

"Tvrz vznikala na křižovatce dvou starých zemských stezek, kde byla královská posádka. Odtud také název Kralice. Lidé z okolí si z našich předků dělali tak trošku legraci a říkali jim králíci - tedy královi lidé. Původní srubový dřevěný dvorec byl v roce 1346 až 1379 přestavován na zděný. Tuto stavbu Jindřich Kralický z Kralic přestavěl na renesanční zámeček."

Kralická tvrz,  foto: Ben Skála,  Benfoto,  CC BY-SA 3.0 Unported
Jak uvedl pro Český rozhlas kralický starosta Emil Dračka, ze zbytků tvrze zbyla například dlouhá chodba a sklep. Říká se, že ve zdejším výklenku je zazděná nevěrná manželka Jindřicha Kralického. Jejího milence nechal v Brně rozčtvrtit, o čemž se dochoval i písemný důkaz. Kosti zazděné ženy se však nikdy nenašly. Jindřich Kralický později zámeček prodal a jeho novým majitelem se stal významný velmož Jan Starší ze Žerotína. Tehdy vydal císař Rudolf II. mandát "proti náboženským novotám na Moravě" a olomoucký biskup získal právo cenzurovat všechny tisky. Tehdy se bratrská tiskárna v Ivančicích obrátila na Žerotína. Ten jako ochránce Jednoty bratrské poskytl na své tvrzi útulek tiskárně i knihovně. Tiskárnu sem v tichosti převezl její správce Zachariáš Solín a zůstala tu dvaačtyřicet let. Z téměř stoleté existence bratrské tiskány bylo právě toto její nejúspěšnější a nejplodnější období. Vrcholem byla Bible kralická.

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou,  foto: palickap,  CC BY 3.0 Unported
"Je oproti jiným Biblím významná tím, že Čeští bratři tu Bibli přeložili z původních originálních jazyků, kde převládala řečtina a hebrejština. Do vydání Kralické bible u nás byly Bible vydávány podle latinského překladu podle tzv. Vulgaty,"

uvedla průvodkyně Monika Doležalová. Mezi lety 1579 až 1613 vyšly celkem tři vydání Bible. A právě to první - šestidílné - nese název Bible kralická. Vyšla tu díla, která snesla srovnání se špičkovou produkcí německých či holandských tiskařů. Jako poslední stál v čele tiskárny Václav Elam, který ji vedl až do roku 1620. Pak přepadli Kralice císařští vojáci. Tiskárna se ukryla na zámku Žerotína v Náměšti nad Oslavou, po sedmi letech se stěhovala do Přerova a nakonec až do polského Lešna. Odtud pocházely například spisy Jana Ámose Komenského.

Foto: CzechTourism
Nedaleko kralické tvrze byl v letech 1967 - 1969 postaven Památník Bible kralické. Nechybí tu ani funkční tiskařský lis a exponáty, které se našly při archeologickém průzkumu tvrze. Jedná se například o 35 kusů stříbrných tolarů, gotické kachle s motivy zmrtvýchvstání a fragment s podobiznou paní Judity - první choti rytíře Jindřicha Kralického. Objeven byl i světový unikát.

"Jsou to litery - písmenka z té tiskárny Jednoty bratrské a pochází z archeologického výzkumu z tvrze, který probíhal v letech 1956 až 1971. Je to nejvzácnější nález, našlo se přes 4 tisíce originálních písmenek, což je také největší počet. Kromě literek se našly také špendlíky, pomůcky na linky na noty, lžičky - to byly odměrky na barvu, nožíky - pomůcky na řezání kůže a dále také nálezy z dílny na vázání knih."

Na návsi Kralic pak stojí pomník věnovaný překladatelům a tiskařům Bible kralické. Základní kámen bylo položen v roce 1909, ale díky finančním problémům spatřil světlo světa až v roce 1936. Je to první pomník na světě, který byl věnován nikoliv člověku, ale jeho dílu.

Pomník Bible kralické,  foto: Jiří Sedláček,  foto: CC BY-SA 3.0 Unported
"A to knize knih - tedy Bibli. Byl slavnostně odhalen 6. září 1936 s tím, že je skutečně zapsaný v Guinnessově knize rekordů jako první pomník na světě věnovaný knize,"

řekl starosta Emil Dračka. Nápisy z doby, kdy tu byla Jednota bratrská se dochovaly i v kostelíku sv. Martina. Jsou v češtině, kromě jednoho latinského.

"Milujte světlo moudrosti, kdo stojíte v popředí lidu."

Je to nápis, který je platný v každé době. O historii se dobře přemýšlí třeba i na turistickém pochodu. Jeden takový se v okolí Kralic pořádá a jmenuje se Jinošovské studánky. Stovky účastníků tu každoročně navštíví 8 lesních studánek, u každé z nich čeká na příchozí vedle pramenité vody také přivítání chlebem a solí.

10
49.196898400000
16.208030000000
default
49.196898400000
16.208030000000